ویدیوها

euronews_icons_loading
جاری شدن سیل در صربستان و بوسنی ‌و‌هرزگوین خسارت به بار آورد