ویدیوها

euronews_icons_loading
۵۰ نفر در نروژ به دام برف و بوران افتادند