ویدیوها

euronews_icons_loading
معترضان به وضعیت اقتصادی علیه دولت مقروض لبنان شعار دادند

معترضان به وضعیت اقتصادی علیه دولت مقروض لبنان شعار دادند

پلیس ضدشورش لبنان جمعه شب برای مقابله با معترضان به سقوط ارزش واحد پول این کشور به شلیک گاز اشک آور متوسل شد.

تظاهرکنندگان در بیروت و دیگر شهرهای لبنان علیه دولت حسان دیاب، نخست وزیر این کشور شعار دادند. برخی از معترضان در بیروت نیز به شعبه های چند بانک حمله کردند.

دولت مقروض لبنان طی هفته های گذشته با صندوق بین المللی پول بر سر طرح نجات اقتصادی این کشور مذاکره کرده است اما نشانه ای از دستیابی به توافق با این نهاد در دست نیست.