ویدیوها

euronews_icons_loading
نخستین اجرا پس از چهار ماه قرنطینه در اپرای میلان

نخستین اجرا پس از چهار ماه قرنطینه در اپرای میلان

لاسکالا، اپرای معروف میلان بعد از چهار ماه تعطیلی به دلیل قرنطینه کرونایی در ایتالیا بار دیگر شاهد حضور هنرمندان و تماشاگران مشتاق هنر بود.

بازگشایی این اپرا در روز دوشنبه با محدودیت ویژه همراه بود، به طوری که به منظور رعایت فاصله‌گذاری، تنها برای یک سوم از ظرفیت سالن ۲ هزار نفری آن بلیط فروخته شد و ماسک زدن برای همه تماشاگران و کارکنان سالن اجباری بود.

لاسکالا پس از تعطیلی تابستانی در ماه اوت، بار دیگر در سپتامبر گشوده خواهد شد.