ویدیوها

euronews_icons_loading
سیل در ساردنی ایتالیا خودروها را با خود برد