ویدیوها

euronews_icons_loading
آوای معنوی قوم اسلاو؛ سونیا یونچوا در اجرای زنده با ستارگان متروپولیتن