ویدیوها

euronews_icons_loading
نخستین فروشگاه گوشت خشک جهان در دبی