خبر فوری
euronews_icons_loading
پناهجویان نجات یافته در سواحل لیبی

صدها پناهجوی سرگردان در آبهای مدیترانه روز پنجشنبه توسط گارد ساحلی لیبی نجات یافتند.

مطالب بیشتر از بدون شرح