خبر فوری
More about this topic

بحران مهاجرت

More about this topic

جلسه وزرای کشور عضو اتحادیه اروپا
  Flavio Gasperini/Flavio Gasperini
تحلیلگرجنجالی فرانسوی رنگ سبز حزب «سبزها» را مرتبط با اسلام می داند
قاچاقچیان مهاجران به اتحادیه اروپا در ۳ سال ۳۳۰ میلیون یورو به جیب زدند
پرداخت پول برای بازگرداندن داوطلبانۀ پناهجویان؛ طرح شکست‌خوردۀ اروپا
تظاهرات مخالفان لغو برنامه «داکا»
سازمان ملل: طی یک سال ۹ میلیون نفر به جمعیت آوارگان جهان افزوده شد
Petros Giannakouris
آوارگان داخلی