خبر فوری
euronews_icons_loading
مقابله با گرما

آلمانی ها در سراسر این کشور با رفتن به استخرها و دریاچه ها و یا آب پاشیدن به یکدیگر، از گرما فرار می کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح