خبر فوری
euronews_icons_loading
آیا مراقبت از سگ ها توسط مجرمان خطرناک ایده بدی است؟

در ابتدا به نظر نمی رسد در ارتباط قرار دادن سگ ها با مجرمان خطرناک، بهترین ایده در جهان باشد. اما این دقیقا چیزی است که در زندان شهر وجکویک در جنوب لهستان به اجرا گذاشته شده است. این ایده بعنوان بخشی از برنامه توانبخشی برای مجرمان مورد استفاده قرار گرفته است.

مطالب بیشتر از بدون شرح