خبر فوری
euronews_icons_loading
طوفان در چین

طوفان موجی گائه سبب ایجاد گردبادهای وحشتناکی در شهر فوشان واقع در استان جنوبی گوانگ دونگ چین شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح