euronews_icons_loading
تولد دو پاندا در تورنتو

یک ماده پاندای بزرگ در باغ وحش تورنتو کانادا روز سه شنبه دو بچه به دنیا آورد. از زمانی که مسئولان باغ وحش یک جفت پاندا را از چین آوردند، این نخستین بار است که پاندای ماده وضع حمل می کند.

مطالب بیشتر از بدون شرح