euronews_icons_loading
طوفان شدید در رومانی

طوفان شدید در کشور رومانی شش خودرو را در جاده ای در مرکز این کشور واژگون کرد. طوفان همچنین باعث شد که رفت و آمد خوردوها با اختلال همراه شود. نیروهای آتش نشانی توانستند به کمک تجهیزات مکش آب، مشکل ترافیکی را حل کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح