خبر فوری
euronews_icons_loading
نیسِ فرانسه؛ یک دقیقه سکوت در خیابان مرگ

تصاویر هوایی هزاران نفری که با یک دقیقه سکوت در خیابان «پرومناد دزآنگله» در شهر نیس فرانسه یاد قربانیان حمله ۱۴ ژوئیه را گرامی داشتند. در شب جشن ملی فرانسه مردی در خیابان «پرومناد دزآنگله» در امتداد ساحل شهر نیس در مسیری بطول دو کیلومتر با کامیون به انبوه جمعیت راند و این خیابان را به خیابان مرگ و وحشت بدل کرد. ۸۵ نفر جان باختند و ده ها نفر زخمی و مصدوم شدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح