خبر فوری
euronews_icons_loading
بروکسل روز دوستی با ژاپن را گرامی نگاه داشت

مسئولان شهر بروکسل با کمک شهروندان پایتخت بلژیک بیش از ششصد بگونیا در میدان بزرگ و تاریخی بروکسل کاشتند. این حرکت احترامی بود به دوستی پایدار بین بلژیک و ژاپن.

مطالب بیشتر از بدون شرح