محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

خوک سرگردان در تونل یک جاده، موجب شوک رانندگان شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Banafsheh Soleimani
خوک سرگردان در تونل یک جاده، موجب شوک رانندگان شد

روز سه شنبه ۳ ژانویه، سقوط وحشتناک یک خوک ۲۰۰ کیلوگرمی از یک وسیله نقلیه در استان فوجیان در شرق چین موجب شوک شدن رانندگانی شد که از آن جاده عبور می کردند. دوربین نصب شده در تونل نشان می دهد که درب قفس حیوان قفل نبوده و راننده کامیون متوجه بیرون افتادن خوک نشده است.

رانندگانی که از دیدن یک خوک در وسط تونل شگفت زده بودند سعی می کردند آن را زیر نگیرند. سرانجام پلیس ترافیک در محل حاضر شد و خوک را که یک پایش شکسته بود در وسیله نقلیه دیگری قرار داد و راه بندان نیم ساعته جاده پایان یافت.