خبر فوری
More about this topic

حادثه

More articles

آتش گرفتن خودروی حامل مهاجران افغان
ریزش پل در مسیری معمولا شلوغ در ایتالیا؛ اعمال قرنطینه از تلفات جانی جلوگیری کرد
پلیس استرالیا (عکس آرشیوی)