2017-01-09

ترامپ در واکنش به انتقاد مریل استریپ: به او بیش از حد بها داده شده است