euronews_icons_loading
پناهجویان در صربستان و مجارستان با سرما دست و پنجه نرم می کنند

نزدیک به ۱۵۰۰ پناهجو از مناطق بحران زده آسیا و خاورمیانه که خود را به صربستان رسانده اند برای در امان ماندن از سرمای ۲۰ درجه زیر صفر بلگراد در انباری متروکه پناه گرفته اند.

ده ها پناهجوی دیگر به همراه فرزندانشان به چادرهایی موقت در مرز مجارستان پناه برده اند. آنها بر آن هستند تا وارد خاک مجارستان شوند.

مطالب بیشتر از بدون شرح