خبر فوری
euronews_icons_loading
نخستین کتابخانه یخی جهان در روسیه

نخستین کتابخانه یخی جهان روز شنبه در شهر بایکالسک واقع در ساحل دریاچه بایکال روسیه برپا شد. این کتابخانه ۴۲۰ عنوان کتاب را در خود جای داده است. شماری از مردم از سراسر جهان، آرزوهای خود را به زبان های گوناگون برای نقش بستن بر دیوارهای داخلی این کتابخانه ارسال کرده اند. پیش بینی می شود که این کتابخانه یخی تا ماه آوریل دوام آورده و سپس آب شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح