خبر فوری

2017-05-25

اصرار دونالد ترامپ بر افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو