euronews_icons_loading
دیدار پاپ فرانسیس با بومیان آمازون

پاپ فرانسیس ضمن بازدید از پرو با هزاران تن از ساکنان و همچنین شماری از سران قبایل و اقلیت‌های بومی این کشور دیدار کرد. این گروه‌ها که با لباس‌های رسمی خود در این مراسم حضور یافتند و ضن سخن گفتن به زبان‌های محلی خود به اجرای رقص و مراسم آئینی در حضور پاپ پرداختند.

پاپ فرانسیس در دیدار خود از این کشور، که جنگل‌ها و منابع طبیعی آن در حاشیه رود آمازون به شدت از سوی صنایع بزرگ تهدید می‌شود، دیگر بار بر لزوم حفظ محیط زیست در برابر «ولع مصرف‌گرایی» تأکید کرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح