euronews_icons_loading
گردباد سهمگین در تعقیب خودرو

یک گردباد سهمگین در جاده‌ای در اسکات‌دیل آریزونا در مسیر خود، خودرویی را تعقیب کرد. راننده خودرو، لانس براون که در بزرگراهی در حرکت بود ناگهان خود را در مسیر گردباد خاکی دید و از این برخورد فیلم گرفت.

در این فیلم دیده می‌شود که چگونه کوهی از گرد و خاک در تعقیب خودرو است.

مطالب بیشتر از بدون شرح