euronews_icons_loading
مخالفان برکسیت با سگ‌هایشان در لندن راهپیمایی کردند

هزاران نفر از ساکنان لندن، پایتخت بریتانیا روز یکشنبه به همراه سگ‌های خانگی خود در دفاع از برگزاری مجدد همه‌پرسی برکسیت راهپیمایی کردند.

برگزارکنندگان نام این راهپیمایی را «ووفراندوم» گذاشتند. آنها دلیل حضور سگ‌هایشان در این راهپیمایی را تبعات منفی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای حیوانات عنوان کردند.

از سگ‌ها در طول مسیر راهپیمایی خواسته می‌شد که بر روی تصویر هواداران سرشناس برکسیت از جمله بوریس جانسون، وزیر خارجه سابق بریتانیا ادرار کنند.

مطالب یورونیوز را در واتس‌اپ دریافت کنید

مطالب بیشتر از بدون شرح