euronews_icons_loading
مجارستان؛ ربات‌ها از مشتریان یک کافه پذیرایی می‌کنند

کافه‌ای در بوداپست، پایتخت مجارستان ۹ ربات بزرگ و ۷ ربات کوچک را به کار گرفته تا از آنها برای ارایه خدمات به مشتری‌ها استفاده کند. 

یک ربات در این کافه کار می‌کند و از مشتری‌ها سفارش می‌گیرد و غذا و نوشیدنی مورد نظر را سر میز آنها می‌برد.

مشتری ها در این کافه می‌توانند با این ربات‌ها حرف بزنند و یا حتی با آنها بازی کنند. در این کافه رباتی به اسم فلفل وجود دارد که می‌تواند حالت‌های چهره افراد را تشخیص دهد.

ربات‌های کوچک‌تر شبیه تبلت هستند و خیلی استفاده از آنها ساده است. در حالیکه که ربات‌های بزرگ به شکلی شبیه کامپیوتر هستند. ربات‌های بزرگ می‌توانند کارهایی را انجام دهند که برنامه‌ریزی شده اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح