euronews_icons_loading
آغاز کارناوال سالیانه بازل در سوییس

کارناوال بازل سوییس رویدادی فرهنگی است که هر سال در همین موقع به مدت سه روز برگزار می‌شود.

این رویداد فرهنگی راس ساعت ۴ بامداد روز ۱۱ مارس و با خاموش شدن چراغ‌های خیابان آغاز می‌شود. فانوس‌های رنگارنگ، تصاویر سیاستمداران و نیز رویدادهای اجتماعی سال گذشته را با چاشنی طنز به نمایش می‌گذارند.

مطالب بیشتر از بدون شرح