euronews_icons_loading
برگزاری نخستین آیین عشای ربانی در کلیسای نوتردام پس از آتش‌سوزی بزرگ

کلیسای جامع نوتردام پاریس روز شنبه ۱۵ ژوئن میزبان اولین مراسم مِس، پس از آتش سوزی بزرگی بود که بخش قابل توجهی از سقف کلیسا را نابود کرد.

در جریان این مراسم، به دلیل نگرانی‌های امنیتی تنها حدود سی نفر از مومنان مسیحی شرکت داشتند و اسقف اعظم و دیگر روحانیون نیز در حالی که کلاههای ایمنی بر سر داشتند، به عبادت پرداختند.

این آتش‌سوزی دو ماه پیش در ۱۵ آوریل روی داد و هنوز تاریخ بازگشایی آن برای عموم مردم مشخص نیست.

مطالب بیشتر از بدون شرح