euronews_icons_loading
درگیری معترضان به قانون استرداد با ماموران پلیس در هنگ کنگ

پلیس هنگ کنگ برای کنترل موج جدیدی از تظاهرات و خشونت ها ملزم به استفاده از گاز اشک آور شد.

بخشی از معترضان ساعاتی پس از تظاهرات نسبتا مسالمت آمیز که در مرکز هنگ کنگ برپا شد به سوی دفتر نمایندگی چین هجوم بردند.

معترضان هنگ‌کنگی هفته‌هاست که در مخالفت با لایحه استرداد متهمان به چین در خیابان دست به اعتراض می زنند. آنان می گویند این لایحه علاوه بر اینکه حاکمیت قانون را در هنگ کنگ زیر سوال برده، بر شهرت جهانی این شهر به‌عنوان یک مرکز مالی قدرتمند در آسیا نیز ضربه زده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح