euronews_icons_loading
بیرون آوردن اجساد قربانیان طوفان درویان از زیر گل و لای و آوار

چند روز پس از گذر طوفان دوریان از باهاما، امدادگران همچنان مشغول پیدا کردن اجساد قربانیان از زیر گل و لای و آوار هستند.

شماری از اجساد روز دوشنبه ۱۸ شهریور از در منطقه آباکو پیدا شدند. طوفان دوریان که به مرگ دست کم ۴۴ تن انجامید، بیشترین خسارت را در این منطقه به بار آورده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح