euronews_icons_loading
کارکنان پلیس فرانسه در واکنش به موج انتقادهای اخیر تظاهرات کردند

دهها نفر از کارکنان پلیس فرانسه روز جمعه در پاریس در اعتراض به محدودیت وضع شده برای عملیات ماموران این نیرو تظاهرات کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات دستبندهایی پلاستیکی بازداشت را بر روی زمین انداختند. کریستوف کستنر، وزیر کشور فرانسه اعلام کرده است که استفاده از روش موسوم به «خفه کردن» هنگام بازداشت مظنونان ممنوع خواهد شد.

ماموران پلیس تاکنون از این روش که با نگه داشتن گردن مظنونان همراه است استفاده می کردند. موج اعتراض های اخیر به خشونت پلیس آمریکا باعث شده است که موضوع خشونت پلیس فرانسه و ادعای رفتارهای نژادپرستانه ماموران این نیرو نیز بار دیگر در رسانه ها مطرح شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح