euronews_icons_loading
برچیده شدن چادر پناهجویان در مرکز پاریس به‌دست پلیس

نیروهای پلیس روز سه‌شنبه، با اعمال زور، چادرهای عموما تک‌نفرهٔ شماری از پناهجویان را در میدانی در مرکز پاریس جمع‌‌ کردند. حدود پانصد پناهجوی عمدتاً افغان که هفتهٔ گذشته،‌ پس از تخلیهٔ یک اردوگاه غیررسمی مهاجران در شمال پایتخت، سرگردان شده‌اند، شب گذشته، به راهنمایی یک انجمن حمایت از پناهجویان،‌ و به‌نشانهٔ اعتراض، در میدانی در پاریس جمع شده و همانجا چادر زده بودند. وزیر کشور فرانسه این واقعه را «بهت‌آور» توصیف، و اعلام کرد که تصمیمات لازم را در این زمینه خواهد گرفت.

مطالب بیشتر از بدون شرح