euronews_icons_loading
آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا دوباره فوران کرد

آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا بامداد برای چهارمین بار در چهار روز گذشته فوران کرد. آخرین مورد فوران این آتشفشان در نخستین ساعات بامداد یکشنبه روی داد. در نتیجه این رویداد، سیلی از گدازه‌های آتشین از دهانه جنوب شرقی کوه بیرون ریخت و دود و خاکستر زیادی به شکل ابرهای سهمگین به هوا پاشیده شد. جریان نارنجی گدازه‌های آتشفشانی در هنگام فوران شبانه، خود از جاذبه‌های گردشگری کوه اتنا محسوب می‌شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح