euronews_icons_loading
صحنه‌ای متفاوت از عکس گرفتن دسته جمعی سران ناتو

رهبران کشورهای عضو پیمان اطلس شمالی روز چهارشنبه در مقر این نهاد در بروکسل، در حالت ایستاده و با رعایت فاصله مناسب از یکدیگر، رو به یک ستون مکعب مستطیلی نورانی ایستادند که تصاویری روی آن پخش می‌شد. در کنار این تصاویر همچنین شعارهای جدید ناتو از جمله «تقویت قدرت بازدارندگی و دفاع»، «افزایش مقاومت» و «مبارزه با تغییرات آب و هوایی» به چشم می‌خورد.

مطالب بیشتر از بدون شرح