euronews_icons_loading
دیوار ندبه در آستانه سال نوی یهودی از نامه‌های بازدیدکنندگان پاکسازی شد

دیوار ندبه در بیت‌المقدس روز چهارشنبه در آستانه سال نوی یهودی از دست‌نوشته‌ها، دعاها و نامه‌هایی که بازدیدکنندگان از این محل بین سنگ‌های دیوار به جای می‌گذارند پاکسازی شد.

پاکسازی دیوار ندبه از این نامه‌ها و دست‌نوشته‌ها دو بار در سال انجام می‌شود. این کاغذها سپس به «کوه زیتون» در مجاورت بیت‌المقدس منتقل می‌شود تا در آنجا دفن شود. بسیاری از بازدیدکنندگان از دیوار ندبه و یهودیان آرزوهای خود را بر روی کاغذ می‌نویسند و این کاغذها را بین شکاف‌های دیوار ندبه قرار می‌دهند.

مطالب بیشتر از بدون شرح