euronews_icons_loading
دریانوردان کشتی ایتالیایی ۶۵ مهاجر سوار بر یک قایق چوبی را نجات دادند

یک شناور تدارکاتی ایتالیا روز شنبه ۶۵ مهاجر از جمله زنان و کودکان را که از لیبی به اروپا سفر می‌کردند از روی یک قایق چوبی با ظرفیت بیش از حد نجات دادند.

سرنشینان این قایق که موتور آن از کار افتاده بود، جلیقه نجات نداشتند. آن‌ها از سوی یک سازمان غیردولتی با هواپیماهای دیده‌بانی شناسایی شدند. در پی درخواست این سازمان، دریانوردان کشتی تدارکات (تامین) دریایی «آسو ونتینوو» در نزدیکی میدان نفتی بوری در آب‌های بین‌المللی مهاجران سرگردان در دریا را نجات دادند.

مطالب بیشتر از بدون شرح