euronews_icons_loading
دو هزار پناهجوی سرگردان اما امیدوار در جنوب مکزیک دست به راهپیمایی زدند

گروهی متشکل از ۲۰۰۰ مهاجر عمدتا از آمریکای مرکزی روز یکشنبه ۲۴ اکتبر از شهر تاپاچولا در جنوب مکزیک بصورت دسته جمعی حرکت کردند و مسیری حدودا ۱۶ مایل را پیمودند.

مهاجران برای جلوگیری از گرمای سوزان ، صبح زود و قبل از طلوع آفتاب راه افتادند. بیشتر آنها از هندوراس و السالوادور بودند و بسیاری از آنها بچه‌های کوچک به همراه داشتند.

ده‌ها هزار مهاجر از هندوراس ، السالوادور و هائیتی در جنوب شهر تاپاچولا در نزدیکی مرز گواتمالا ، منتظر مدارک پناهندگی یا درخواست پناهندگی هستند که ممکن است به آنها اجازه سفر دهد ، آنها از تاخیر در این روند خسته شده‌اند.

مهاجران در اولین روز راهپیمایی خود ازصف نیروهای پلیس که قصد داشت آنها را متوقف کند، عبور کردند. درگیرهای جزئی و پراکنده‌ با پلیس گزارش شده ولی به حدی نبوده که مانع ادامه مسیر مهاجران شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح