محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حصار ضد مهاجرت در یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حصار ضد مهاجرت در یونان

بیش از هشتاد در صد از پناهندگان و مهاجرانی که خود را به اتحادیه اروپا می رسانند، از مرز یونان عبور می کنند و یونان قادر به مقابله با این وضعیت نیست. ترکیه از برگشت آنها امتناع می کند.

به این دلیل، یونان در حال ساختن یک دیوار در نوار مرزی با ترکیه است.