خبر فوری
More about this topic

آنگلا مرکل

More articles

انتخابات هامبورگ آلمان؛ جهش چشمگیر سبزها همزمان با افت حزب آنگلا مرکل
حزب سوسیال دموکرات آلمان ائتلاف خود با دولت آنگلا مرکل را حفظ خواهد کرد
 رهبران جدید احزاب سوسیال دموکرات و آلترناتیو برای آلمان انتخاب شدند
جانشین آتی آنگلا مرکل خطاب به هم‌حزبی‌ها: یا حمایتم کنید یا برکنار