خبر فوری
More about this topic

قطب جنوب

More articles

یک هواپیمای ارتش شیلی با ۳۸ سرنشین در مسیر قطب جنوب ناپدید شد
گلچین ویدئوهای هفته؛ از زلزله ژاپن تا شیرجه در آب یخ زده