خبر فوری
More about this topic

بخش نفت

More articles

شرکت چینی با ۸۰ درصد سهم جایگزین توتال فرانسه در پارس جنوبی شد
میدان گازی آذربایجان
احتمال نرمش آمریکا در سیاست تحریم نفتی ایران