خبر فوری
More about this topic

حزب راست

More articles

 انتخابات زودهنگام اسپانیا؛ احزاب چه وعده‌هایی به مردم می‌دهند؟
وُکس؛ حزب راست افراطی اسپانیا
انتخابات اسرائیل؛ محبوبیت نامزد راست افراطی با شعار آزادسازی مصرف ماری جوانا
ماکرون قدرت گیری احزاب راست‌افراطی در اروپا را با ظهور هیتلر مقایسه کرد