خبر فوری
More about this topic

ترکیه

More articles

با افزایش تنش ها بین آنکارا و پاریس، فرانسه از شرکت در عملیات ناتو خودداری کرد
با بالگرد اطفا حریق روی سر خبرنگار تلویزیون ترکیه آب ریختند
زندگی آشوریان در ترکیه
Thanassis Stavrakis
Pablo Martinez Monsivais