ویدیوها

euronews_icons_loading
تلفات سنگین سقوط هواپیمای جت در سوریه

تلفات سنگین سقوط هواپیمای جت در سوریه

این هواپیمای جنگی ارتش سوریه پس از سقوط در یک بازار شلوغ در اریحا باعث کشته شدن حداقل بیست و هفت نفر شد.