ویدیوها

euronews_icons_loading
رقابت خودروهای خورشیدی در استرالیا

رقابت خودروهای خورشیدی در استرالیا

بزرگترین رقابت خودروهای خورشیدی در استرالیا برگزار شد. خودروهایی از داروین و آدلاید در این رقابت حضور داشتند.

این خودروها با انرژی الکتریسیته که منبع آن نور خورشید است کار می کنند.

خودروهای حاضر در این رقابت اجازه داشتند که فقط با پنج کیلووات انرژی وارد رقابت شوند. این میزان ده درصد از انرژی کلی است که خودرو می تواند داشته باشد. بقیه انرژی باید در بین مسابقه و از طریق نور خورشید یا حرکت خودرو تامین می شد.