ویدیوها

euronews_icons_loading
خانه های تخریب شده در پی انفجار گاز در ولگوگراد

خانه های تخریب شده در پی انفجار گاز در ولگوگراد

انفجار یک خط انتقال گاز در آپارتمانی در شهر ولگوگراد روسیه، دستکم ۸ مجروح برجای گذاشت.