ویدیوها

euronews_icons_loading
شهر یورک بریتانیا در زیر آب

شهر یورک بریتانیا در زیر آب

سیلاب حاصل از بارش بارانهای سنگین، خسارات زیادی به شهر تاریخی یورک در شمال انگلستان وارد کرد. دهها خودروی مملو از آب در سطح شهر رها شده اند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا از این شهر و تیمهای امداد فعال در آن بازدید کرد.