ویدیوها

euronews_icons_loading
فوران آتشفشان در مکزیک

فوران آتشفشان در مکزیک

لحظه فوق العاده فوران آتشفشان در کولیما مکزیک. ستون بلندی از دود و خاکستر به آسمان می رود.