ویدیوها

euronews_icons_loading
کارناوال زنان آلمان تحت تدابیر امنیتی

کارناوال زنان آلمان تحت تدابیر امنیتی

ده هزار نفر در آلمان در کارناوال زنان شرکت کردند. این تصاویر مربوط به برگزاری همین جشن در شهر کلن است، جایی که در حدود یک ماه پیش شاهد آزار گسترده زنان در جشن شب سال نو میلادی بود. به همین دلیل در جشن امسال تدابیر امنیتی بیشتری برای جلوگیری از چنین وقایعی در نظر گرفته شده است. تنها در کلن ۲۵۰۰ نیروی پلیس مأمور تأمین امنیت کارناوال زنان هستند. یکی از رسوم سنتی در این جشن بریدن کراوات مردان به دست زنان است.