ویدیوها

euronews_icons_loading
انتخابات در قزاقستان

انتخابات در قزاقستان

رای دهندگان در قزاقستان روز یکشنبه در انتخابات مجلس و شوراهای محلی شرکت کردند. نتایج یک نظرسنجی حاکی از آن است که حزب حاکم به رهبری نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری کنونی ۸۲ درصد آٰراء را به دست می آورد.